Jedná se o smlouvu, která se týká krátkodobého či dlouhodobého pronájmu nemovitosti. Bez nájemní smlouvy rozhodně pronájem nesjednávejte, protože byste se mohli dostat do velkých problémů. Pokud by váš pronajímatel chtěl prostory uvolnit dříve, nemusel by dodržet domluvenou výpovědní lhůtu. S obou stran by spolupráce mohla být nevýhodná. Proto si raději vše nechte potvrdit písemně a nespoléhejte pouze na ústní dohodu.

V nájemní smlouvě si dle občanského zákoníku můžete sjednat téměř cokoliv. Proto je dobré vycházet z nějakého vzoru, co najdete na internetu, a také si dopředu promyslet všechny své nároky. Nájemní smlouva by neměla porušovat dobré mravy, veřejný pořádek nebo práva týkající se postavení osob. Jejich práva a povinnosti by měly být vyvážené. Ještě než budete smlouvu sepisovat, podívejte se, co by měla dle vašich představ obnášet a upravte ji tak, aby odpovídala vašim představám. Druhá strana by vám k ní měla dodat předmětné připomínky. Výsledkem by měla být taková nájemní smlouva, která bude splňovat očekávání obou stran.

Náležitosti nájemní smlouvy

Nájemní smlouva má některé povinné náležitosti, bez nichž není platná. Musí v ní být jednoznačně identifikovány smluvní strany - pronajímatel a nájemce, dále se uvádí předmět nájmu (přesné označení nemovitosti), nutná je také výše nájemného včetně jeho splatnosti a způsobu úhrady. Nájem je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou, což musí být rovněž uvedeno ve smlouvě. V případě doby určité se sjednává od kdy do kdy je pronájem aktuální. Dojednat se musí také práva a povinnosti smluvních stran. Pokud se nedojednají, platí to, co je uvedeno v zákoně.

Nájemní smlouva se vyhovuje ve dvou kopiích. Jednu obdrží nájemce a druhou pronajímatel. Pokud si nejste během pronájmu něčím jisti, stačí pak jen nahlédnout do smlouvy, v níž by mělo být vše podrobně uvedeno.